lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคุมการเปิด-ปิดไฟ บนระบบปฏิบัติการ Android

การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นควบคุมการเปิด-ปิดไฟ บนระบบปฏิบัติการ Android
หมวดหมู่ โครงงานแอพพลิเคชั่นมือถือ
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 11 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปัจจุบัน App Inventor เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้ำงแอพพลิเคชั่นสำหรับสมำร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เป็นระบบปฏิบัติกำร Android ซึ่งบริษัท Google ร่วมมือกับ MIT พัฒนำโปรแกรม App inventor ขึ้น ต่อมำ Google ถอนตัวออกมำและยกให้ MIT พัฒนำต่อเอง (โดยเน้นกลุ่มผู้ใช้ด้ำนกำรศึกษำมำกกว่ำ)
App Inventor server เป็นเครื่องที่ให้บริกำรและเก็บงำนโปรเจกต่ำงๆ ที่ผู้ใช้สร้ำงขึ้นมำ
เพื่อให้ผู้ใช้พัฒนำโปรแกรมมือถือ Android โดยสร้ำงโปรจกและเขียนโปรแกรมบนเว็บเบรำว์เซอร์ที่เชื่อมต่อไปยัง App Inventor servers เมื่อได้โปรแกรมมำ ก็สำมำรถทดสอบกับโปรแกรมมือถือจำลอง (Android emulator) หรือโทรศัพท์มือถือ Android
App Inventor เป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่เหมำะสำหรับใช้ในกำรสอนเขียนโปรแกรมให้นักเรียนในระดับมัธยมปลำยหรือระดับมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะผู้ที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมมำก่อนหรือไม่ได้เรียนอยู่ในสำยคอมพิวเตอร์ App Inventor ใช้หลักกำรคล้ำยๆกับ Scratch แต่ซับซ้อนกว่ำโดยลักษณะกำรเขียนโปรแกรมแบบ Visual Programming คือ เขียนโปรแกรมด้วยกำรต่อบล็อกคำสั่ง เน้นกำรออกแบบเพื่อแก้ปัญหำ (problem solving) ด้วยกำรสร้ำงโปรแกรมที่ผู้เรียนสนใจ
บนโทรศัพท์มือถือในบนระบบปฏิบัติกำร Android
2
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1.2.1 เพื่อศึกษำและออกแบบกำรควบคุมกำรเปิด-ปิดไฟ ผ่ำนทำงระบบสัญญำณ BLUETOOTH
1.2.2 เพื่อศึกษำและออกแบบกำรสร้ำง App Inventor ให้สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้กับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้
1.2.3 เพื่อศึกษำกำรต่อวงจรไฟฟ้ำหรือบอร์ดในลักษณะต่ำงๆ
1.3 ขอบเขตกำรดำเนินงำน
1.3.1 ศึกษำและพัฒนำ App Inventor ให้สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ได้
1.3.2 ศึกษำกำรส่งสัญญำณควบคุมกำรเปิด-ปิดไฟผ่ำนทำงสัญญำณ BLUETOOTH
ในระบบปฏิบัติกำร Android
1.3.3 ศึกษำกำรต่อวงจรไฟฟ้ำและBoard
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือในกำรดำเนินงำน
1.4.1 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกำรพัฒนำ
- MIT App Inventor / โปรแกรม App Inventor Setup
- เบรำว์เซอร์ ที่ติดตั้ง Java
- ไดรเวอร์ของโทรศัพท์ Android (เฉพำะ Windows)
ระบบปฏิบัติกำรใช้ได้ทั้ง Windows, Mac OS, Linux
1.4.2 ฮำร์ดแวร์ที่ใช้ในกำรพัฒนำ - Board ControlBLUE-04
- Tablet หรือ มือถือบนระบบปฏิบัติกำร Android
- Notebook 1 เครื่อง (ใช้ในส่วนตัว Code)
3
1.5 ขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
1.5.1 นำเสนอหัวข้อโปรเจกต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ
1.5.2 ศึกษำและรวบรวมข้อมูล
1.5.3 ออกแบบระบบ
1.5.4 พัฒนำระบบ
1.5.5 ทดสอบและทำกำรปรับปรุงแก้ไขระบบ
1.5.6 นำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำร
1.5.7 จัดทำรูปเล่มรำยงำน
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก