lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์

ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์
ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์ thumbnail 1ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์ thumbnail 2ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์ thumbnail 3ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์ thumbnail 4ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์ thumbnail 5ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์ thumbnail 6ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์ thumbnail 7
หมวดหมู่ โครงงานแอพพลิเคชั่นมือถือ
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 11 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

1.3  ขั้นตอนการดำเนินงาน

         1.3.1  วิธีการดำเนินงาน

                1.3.1.1  ศึกษาและเข้าใจปัญหาของหน่วยงาน

                           1)  ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับงานฝ่ายการซ่อมรถยนต์

                           2)  สำรวจความต้องการของผู้ใช้ โดยการสอบถามความต้องการการใช้งานระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ จากนายบุญชัย แสนอิน ตำแหน่งเจ้าของกิจการ

                          3)  กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการออกแบบและการสร้างระบบ

                          4)  กำหนดขอบเขตของการออกแบบและการสร้างระบบ

                1.3.1.2  รวบรวมข้อมูลในการพัฒนาระบบ

                           1)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการซ่อมรถยนต์

                           2)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ระบบ

                           3)  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

               1.3.1.3  ทำการวิเคราะห์ระบบ

                           1)  เขียนแผนภาพบริบท (Context Diagram)

                          2)  เขียนแผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

                           3)  เขียนคำอธิบายการประมวลผล (Processes Description)

                           4)  เขียนแผนภาพความสัมพันธ์ (ER-Diagram)

                           5)  เขียนพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

               1.3.1.4  ออกแบบระบบงาน

                           1)  ออกแบบฐานข้อมูล

                           2)  ออกแบบหน้าจอหลัก

                           3)  ออกแบบส่วนนำเข้าข้อมูล

                          4)  ออกแบบส่วนค้นหาข้อมูล

                           5)  ออกแบบส่วนแสดงผลข้อมูล

                1.3.1.5  พัฒนาและจัดทำเอกสาร

                           1)  เลือกภาษาที่จะใช้ในการพัฒนาระบบ

                           2)  พัฒนาระบบตามที่ได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบไว้

                           3)  เขียนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบ

                           4)  เขียนขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาระบบตั้งแต่ต้นจนจบ

                           5)  จัดทำคู่มือการใช้ระบบ

                1.3.1.6  ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และติดตั้งระบบ

                          1)  ทำการทดลองระบบก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงผ่านเบราว์เซอร์(Browser)

                          2)  ติดตั้งระบบโดยการนำระบบและฐานข้อมูลไปติดตั้งผ่านผู้ให้บริการ

                1.3.1.7  ประเมินผลการใช้งานระบบ

                          1)  จัดเก็บข้อมูลการใช้ระบบและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ระบบ

 

                          2)  ประเมินผลการใช้ระบบ

1.4  ขอบเขตการศึกษา

          1.4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา

                1.4.1.1  ระบบงานที่พัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)

                1.4.1.2  จัดการกลุ่มผู้เข้าใช้ระบบ

                           1)  ผู้ดูแลระบบ

                          2)  เจ้าของกิจการ

                          3)  พนักงาน

                           4)  ลูกค้า

                1.4.1.3  การจัดการข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบ

                          1)  เพิ่มผู้เข้าใช้ระบบ

                          2)  กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบ

                          3)  ตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าใช้ระบบ

                          4)  ตรวจสอบประวัติการเข้าใช้ระบบ

                1.4.1.4  จัดการข้อมูลหลัก สามารถจัดการข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

                          1)  ข้อมูลลูกค้า

                          2)  ข้อมูลรถ

                          3)  ข้อมูลพนักงาน

                          4)  ข้อมูลประเภทอะไหล่

                          5)  ข้อมูลอะไหล่

                          6)  ข้อมูลโปรโมชั่น         

                1.4.1.5  จัดการข้อมูลการซ่อม

                          1)  ข้อมูลการซ่อม

                               1.1)  รับเรื่องการซ่อม

                               1.2)  การออกใบเสนอราคา

                               1.3)  การออกใบรับรถ

                               1.4)  การออกใบเสร็จ

                          2)  ข้อมูลปรับปรุงสถานะการซ่อม

                          3)  ข้อมูลการเปลี่ยนอะไหล่

                1.4.1.6  ระบบสามารถประมวลผลข้อมูลได้ดังนี้

                          1)  คำนวณจำนวนลูกค้า

                          2)  คำนวณจำนวนการซ่อม

                          3)  คำนวณราคาการซ่อม

                          4)  คำนวณรายรับ

                          5)  คำนวณโปรโมชั่น

                1.4.1.7  ระบบสามารถออกรายงานผลได้ดังนี้

                          1)  รายงานจำนวนลูกค้า

                          2)  รายงานรายรับ

                          3)  รายงานการซ่อม

                          4)  รายงานจำนวนรถ

                1.4.1.8  ขอบเขตด้านประชากร

                          1)  เจ้าของกิจการศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ 

                          2)  พนักงานศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ 

                          3)  ลูกค้าของศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ 

 

1.5  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

       1.5.1  ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

                          1.5.1.1  ไมโครคอมพิวเตอร์หน่วยประมวลผลกลางทำงานที่สัญญาณนาฬิกาขั้นต่ำ 2.0 
กิกะเฮิรตซ์ มีหน่วยความจำหลักขั้นต่ำขนาด 2 กิกะไบต์ มีเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ขั้นต่ำ 250 กิกะไบต์สำหรับใช้เป็นเครื่องแม่ข่าย

                1.5.1.2  ไมโครคอมพิวเตอร์หน่วยประมวลผลกลางทำงานที่สัญญาณนาฬิกาขั้นต่ำ 2.0
กิกะเฮิรตซ์ มีหน่วยความจำหลักขั้นต่ำขนาด 1 กิกะไบต์ มีเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์ขั้นต่ำ 80 กิกะไบต์
สำหรับใช้เป็นเครื่องลูกข่าย

       1.5.2  ซอฟต์แวร์ (Software)

                1.5.2.1  ระบบปฏิบัติการเซนต์โอเอส 6.3 (CentOS 6.3) สำหรับเครื่องแม่ข่าย

                1.5.2.2  ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7 (Windows 7) สำหรับเครื่องลูกข่าย

                1.5.2.3  ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

                          1)  พีเอชพี 5.2.6 (PHP 5.2.6)

                          2)  จาวาสคริปต์ (JavaScript)

                          3)  เอชทีเอ็มแอล (HTML)

                1.5.2.4  ฐานข้อมูลที่ใช้พัฒนา

                          1)  มายเอสคิวแอล 5.0.51b (MySQL 5.0.51b)

               

                1.5.2.5  ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนา

                          1)  โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโค้ดโปรแกรม

                          2)  โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและปรับแต่งรูปภาพ

                                            3)  โปรแกรมกูเกิลโครม (Google Chrome) สำหรับการแสดงผลโปรแกรม

 

                          4)  อาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์ 2.2.8 (Apache Web Server 2.2.8) สำหรับจำลองเซิร์ฟเวอร์

 

 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก