lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 44 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

โปรเจคระบบกองทุนหมู่บ้าน

โปรเจคระบบกองทุนหมู่บ้าน
โปรเจคระบบกองทุนหมู่บ้าน thumbnail 1โปรเจคระบบกองทุนหมู่บ้าน thumbnail 2โปรเจคระบบกองทุนหมู่บ้าน thumbnail 3โปรเจคระบบกองทุนหมู่บ้าน thumbnail 4
หมวดหมู่ โครงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

เขียนด้วย Visual Studio

ใช้ฐานข้อมูล SQL SERVER


ไฟล์ที่จะได้ครับคือ

เอกสารProject2_WORD

เอกสารProject2_PDF

ชุดSETUP

ไฟล์โปรเจค

ไฟล์ฐานข้อมูล .MDF

ตัวอย่างข้อมูลในไฟล์เอกสารที่จะได้รับ

 

 

บทที่ 1

บทนำ

 

 

1.1        ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

         กองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2544 ในรัฐบาลนายกทักษิณ ชินวัตร เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายออกมา โดยได้ให้เงินลงทุนแก่หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1,000,000 บาท และให้จัดตั้งเป็นกองทุนหมู่บ้านและได้ให้ลูกบ้านที่มีรายได้น้อยได้มากู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพ หรือประกอบกิจการภายในหมู่บ้าน และทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือเองก็ได้ให้ลูกบ้านมากู้ยืมเงินไปประกอบกิจการของลูกบ้านเองมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

         จากการศึกษาระบบการทำงานของระบบการทำงานของกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ          เดิมนั้นทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ ได้ทำการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ภายในกองทุนหมู่บ้าน       บ้านนาเหนือ ด้วยมือ ซึ่งจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน มีข้อผิดพลาดได้ง่าย และอาจก่อให้เกิดการกระจัดกระจายเกิดการสูญหายของเอกสารข้อมูลได้ และทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ        ยังได้จัดเก็บข้อมูลบางส่วนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งก็สามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นบางส่วนเท่านั้น สาเหตุที่ทางกองทุนใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพราะทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ เองไม่มีการนำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปมาใช้จัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลมีประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควร

         ดังนั้นจากการทำงานเดิมของทางกองทุนเองสามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้คือ

                1.1.1      ค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างลำบาก และล่าช้า

                1.1.2      การจัดเก็บข้อมูลด้วยมือทำให้มีการเปลืองพื้นที่หรือสถานที่ในการจัดเก็บรักษาเอกสารนั้น ๆ

                1.1.3      เอกสารมีโอกาสศูญหายได้

                1.1.4      ทางกองทุนเงินล้านเองไม่มีโปรแกรมที่จะนำมาจัดเก็บข้อมูลที่ดีนัก

จากปัญหาดังกล่าวมาแล้วนั้น ผู้จัดทำได้คิดถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ                      ทำการเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อนำมาพัฒนาระบบการจัดการกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ

 

1.2  วัตถุประสงค์

        1.2.1  เพื่อพัฒนาระบบบริหารกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

        1.2.2   เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพ และมีความสะดวก                 ในการใช้งาน

        1.2.3  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมระบบกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือต่อไป

               

1.3  ขอบเขตของการดำเนินงาน

        1.3.1  การเข้าระบบนั้นจะมีการ Login โดยมีผู้ใช้อยู่ 2 ประเภท คือ

1.3.1.1   เป็นสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน

-  สามารถเข้าไปเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลที่อยู่ในระบบได้ทั้งหมด เช่น             ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลสัญญากู้เงิน ข้อมูลการคืนเงิน ข้อมูลเงินฝากสัจจะ ข้อมูลหุ้น

-  สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ทุก ๆ ส่วนในระบบ

1.3.1.2   เป็นสมาชิกที่ไม่มีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน

-  สามารถ Login เข้าไปดูข้อมูลที่เป็นของสมาชิกคนที่ Login เข้าไปเท่านั้น

1.3.2  ในระบบนี้มีการเก็บข้อมูลของ ประวัติสมาชิก, การกู้เงิน, การคืนเงิน, เงินฝากสัจจะ, รายรับรายจ่ายกองทุน และ ข้อมูลหุ้น

1.3.3  สามารถทำการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น บันทึก, ลบ, แก้ไขและค้นหา           ข้อมูลของสมาชิก, ข้อมูลการกู้เงิน, ข้อมูลการคืนเงิน, ข้อมูลเงินฝากสัจจะ, ข้อมูลรายรับรายจ่ายกองทุน และ ข้อมูลหุ้น

1.3.4  รายงาน เช่น

1.3.4.1   รายงานบัญชีรายชื่อสมาชิก

1.3.4.2   รายงานหนังสือสั่งจ่ายเงินกู้เข้าบัญชีผู้กู้กองทุนหมู่บ้าน

1.3.4.3   รายงานใบแนบใบสั่งจ่ายเงินกู้เข้าบัญชีผู้กู้กองทุนหมู่บ้าน

1.3.4.4   รายงานรายรับและรายจ่ายกองทุน

1.3.4.5   รายงานลูกหนี้ทั้งหมด

1.3.4.6              ใบทวงหนี้

 

 

 

1. อุปกรณ์และเครื่องมือในการดำเนินงาน

        1.4.1  ฮาร์ดแวร์

                   1.4.1.1  คอมพิวเตอร์ที่มี CD-RW Drive จำนวน 1 เครื่อง

                   1.4.1.2  หน้าจอมี ขนาดจอไม่ต่ำกว่า 800 X 600

                   1.4.1.3  เครื่องสำรองไฟ UPS 1 ตัว

                   1.4.1.4  เครื่องพิมพ์เอกสาร 1 เครื่อง

                   1.4.1.5  แรมไม่ต่ำกว่า 128 MHz

                   1.4.1.6 ฮาร์ดดิสก์มีความจุ ไม่ต่ำกว่า 40 GB

        1.4.2  ซอฟต์แวร์

                   1.4.2.1  โปรแกรม Microsoft Visual Basic.Net 2002 เพื่อพัฒนาระบบบริหารกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือ

                   1.4.2.2 โปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 ในการจัดการฐานข้อมูล

                   1.4.2.3  โปรแกรม Crystal Report for Visual Studio .NET ใช้ในการออกรายงาน

                        

1.5   ขั้นตอนการดำเนินงาน

          1.5.1     ศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและระบบงานของทางกองทุนหมู่บ้าน              บ้านนาเหนือว่ามีวิธีการทำงานอย่างไรและหาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่ทางกองทุนหมู่บ้านให้มา

          1.5.2     วิเคราะห์ระบบ หลังจากการศึกษาข้อมูลที่ทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือได้ให้มานั้นทำการลงมือวิเคราะห์ระบบงาน เช่น การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูล หรือ DFD เป็นต้น โดยจะกระทำควบคู่ไปกับการการออกแบบระบบงาน

          1.5.3     การออกแบบระบบงาน ซึ่งได้แก่ การออกแบบฐานข้อมูล เช่น การเขียน Data Dictionary หรือ Meta Data การเขียน ER Diagram การออกแบบหน้าจอ เป็นต้น

          1.5.4     ทำการพัฒนาระบบงาน เมื่อได้ออกแบบระบบงานก็นำเอาระบบที่ออกแบบมาสร้าง      เป็นระบบ หรือที่เรียกว่า หน้า Form และทำการทดสอบโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาควบคู่กันไปด้วย เมื่อมีปัญหาก็จะปรับปรุงด้วย

          1.5.5     การจัดทำเอกสารคู่มือ เมื่อสร้างระบบขึ้นมาแล้วนั้นการที่จะทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมได้นั้น จะต้องจัดทำเอกสารหรือคู่มือเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจโปรแกรมได้อย่างถ่องแท้ มากขึ้น

          1.5.6     นำไปใช้ โดยจะทำการติดตั้งโปรแกรมให้กับผู้ใช้ได้ใช้งานระบบที่สร้างขึ้นมาใหม่

          1.5.7     ทำการประเมินผล เพราะเมื่อผู้ใช้ได้ใช้ระบบไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็จะต้องมีการติดตามผลของการใช้งานว่ามีความเหมาะสมกับกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือมากน้อยเพียงไร หากมีข้อผิดพลาดหรือทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือต้องการอะไรเพิ่มเติมก็ทำการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมต่อไป

          1.5.8     สรุปผลการดำเนินงาน

 

 

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1   ทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีขึ้น มีความถูกต้องมากขึ้น

1.6.2  ค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น

1.6.3 หากทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือมีเอกสารสูญหายไปก็ยังสามารถดูได้จากฐานข้อมูล ที่มีอยู่ในระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมาได้อย่างสะดวกและใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้                 ในระดับหนึ่ง

1.6.4  ทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือได้โปรแกรมที่สามารถนำไปจัดการเก็บข้อมูลต่าง ๆ     เป็นระบบฐานข้อมูลที่ดี

1.6.5 ทางกองทุนหมู่บ้านบ้านนาเหนือได้มีการปรับปรุงระบบเก่าให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก