lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 44 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

โปรเจคจบระบบห้องพยาบาล

โปรเจคจบระบบห้องพยาบาล
โปรเจคจบระบบห้องพยาบาล thumbnail 1โปรเจคจบระบบห้องพยาบาล thumbnail 2โปรเจคจบระบบห้องพยาบาล thumbnail 3โปรเจคจบระบบห้องพยาบาล thumbnail 4โปรเจคจบระบบห้องพยาบาล thumbnail 5โปรเจคจบระบบห้องพยาบาล thumbnail 6โปรเจคจบระบบห้องพยาบาล thumbnail 7
หมวดหมู่ โครงงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

 

ไฟล์ที่จะได้รับคือ

ไฟล์ซอสโค้ดโปรเจค PHP 

ไฟล์ฐานข้อมูล MySQL

ไฟล์เอกสารรูปเล่มโปรเจค word ครบทั้งเล่ม

1.1  หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการนำมาใช้ในการพัฒนา ด้านสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง และทำให้งานด้าน สาธารณสุขเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับระบบการบริหารงาน และนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในงานต่างๆระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System, HIS)ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลอย่างมีหลักเกณฑ์ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพต่างๆ เพื่อนำมาประกอบผล และจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆของผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทำให้บุคลากร ปฏิบัติงานได้สะดวกและรวดเร็ว ทำให้มีเวลาในการให้บริการแก่ผู้ป่วยมากขึ้นมีเวลามาพัฒนาคุณภาพบริการให้ดีขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้ว ระบบระบบสารสนเทศโรงพยาบาลจะเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น จากโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ประสบการณ์และความรู้ของผู้บริหารและผู้ดำเนินการ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลเข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลผู้ป่วย

          งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียนเป็นงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพของนักเรียนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพดี สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ เปิดบริการให้กับนักเรียนด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บไข้เล็กน้อย การอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการให้ภูมิคุ้มกันโรคติดต่อโดยประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข และ โรงพยาบาลใกล้เคียงกับโรงเรียนยังเป็น   การเขียนข้อมูลการรักษายังเป็นการเก็บเอกสารแบบธรรมดาในแต่ละปีมีจำนวนมาก จึงทำให้เสียเวลาในการทำเอกสาร อีกทั้งยังมีปัญหาในการจับเก็บเอกสารซึ่งมีขนาดใหญ่ซึ่งยากต่อการจัดเก็บ  ข้อมูลเสียหายง่าย ยากต่อการค้นหา ยากต่อการตรวจสอบข้อมูล และยากต่อการลบ เพิ่ม และแก้ไขข้อมูล

 

          ผู้พัฒนาระบบระบบห้องพยาบาลจะทำการพัฒนาเพื่อแก้ไข  ระบบห้องพยาบาลในโรงเรียน  เพื่อง่ายต่อการค้นหาง่ายต่อการตัดสินใจแก่ผู้ใช้นอกจากนี้จะมีการเก็บบันทึกการใช้งานห้องพยาบาลของนักเรียนเอาไว้ทำให้รู้ประวัติการรักษาแต่ละครั้งของนักเรียนและบุคลากรได้เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาทำการรักษาในห้องพยาบาลได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการดูแลสุขภาพของนักเรียนได้อย่างทั่วถึง สามารถส่งออกเป็นไฟล์เอกสารเป็นนามสกุล txt. ได้อาจารย์สามารถตรวจสอบ เพิ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูลการจบของนักเรียน สามารถจัดพิมพ์เป็นเอกสารได้

1.2 วัตถุประสงค์

          1.2.1 เพื่อวิเคราะห์ออกแบบระบบของห้องพยาบาลโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมสามารถนำมาช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งาน

1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการงานห้องพยาบาลให้สามารถใช้งานได้จริงและเป็นไปได้ตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ

1.2.3 เพื่อง่ายต่อการเก็บข้อมูลการรักษาเบื้องต้นและสถิติการให้บริการห้องพยาบาลของโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม

 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

          1.3.1 อาจารย์ประจำห้องพยาบาล

                    - ตรวจสอบประวัติ เพิ่มบันทึกและแก้ไขข้อมูลสุขภาพของนักเรียน

                   - สามารถเพิ่มหรือแก้ข้อข้อมูลการนำเข้าครุภัณฑ์ยาได้

                    - สามารถให้บริการข่าวสาร เอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนผ่านระบบห้องพยาบาลได้

ให้คำปรึกษาแนะนำสุขภาพ หรือปัญหาอาการเจ็บป่วยแก่ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในเบื้องต้นผ่านกระทู้ข่าวระบบงานห้องพยาบาลได้

การตัดสต็อกยาสถิติการใช้ยา

สามารถลบกระทู้เว็บบอร์ดได้           

สามารถให้บริการตรวจรักษาวินิจฉัยโรคผ่านระบบได้

กรอกคำหยาบจัดการกระทู้

          1.3.2 นักเรียน

นักเรียนสามารถสมัครสมาชิกด้วนตนเองได้ 

                    - ขอบริการการรักษาเมื่อมีอาการไม่สบายผ่านระบบ

                   - ตรวจสอบข้อมูลประวัติการรักษาได้

                    ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

                   - ปรึกษาปัญหาสุขภาพภายเว็บบอร์ด

                   แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

          1.3.3 รายงานสรุป

รายงานสุขภาพและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นของนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา

- รายงานข้อมูลการให้บริการที่สามารถส่งออกเป็นไฟล์เอกสารเป็นนามสกุล txt.

- สถิติครุภัณฑ์ยาที่จำเป็นต่อห้องพยาบาล

- รายงานข้อมูลสถิติโรคที่เป็นมากที่สุดห้าลำดับแรกในแต่ละเดือน

กราฟแสดงสถิติการใช้ห้องพยาบาล

 

กราฟแสดงสถิติยาที่ใช้มากที่สุด

5.1  ระบบเครื่องและอุปกรณ์ในการใช้งานระบบ

       5.1.1  หนวยประมวลผลกลาง CPU

       5.1.2  หนวยความจํา

       5.1.3  อุปกรณรับขอมูล

       5.1.4  อุปกรณแสดงผล

 

5.2  โปรแกรมในการใช้งานระบบ

      5.2.1  Macromedia  Dreamweaver   8

 

5.2.2  AppServ 2.5.7  

 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก