lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 44 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนการวางแผนการฝึกอบรมพนักงาน

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนการวางแผนการฝึกอบรมพนักงาน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนการวางแผนการฝึกอบรมพนักงาน thumbnail 1การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนการวางแผนการฝึกอบรมพนักงาน thumbnail 2การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนการวางแผนการฝึกอบรมพนักงาน thumbnail 3การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการสนับสนุนการวางแผนการฝึกอบรมพนักงาน thumbnail 4
หมวดหมู่ โครงงานสื่อการเรียน
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 20 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การฝึกอบรม เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและทันเหตุการเสมอ เพราะโลกสังคมที่ดาเนินชีวิตอยู่ อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภายใต้สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจในประเทศไทยและในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาก การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความชานาญ การพัฒนาฝีมือ ในการทางานให้พนังงานขององค์กรเกิดการเรียนรู้ การพัฒนาพนักงานขององค์กรต้องจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการทางาน และตรงความต้องการของพนักงาน หรือหัวหน้างาน โดยการสารวจหาข้อมูลให้ทราบว่า พนักงานแผนกใดมีความต้องการเรียนรู้อะไร เมื่อไรมีความจาเป็นต้องอบรม จะอบรมหลักสูตรอะไร และควรจะการฝึกอบรมวิธีใด ความจาเป็นในการพัฒนาพนักงานแผนกต่างๆ มาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ความจาเป็นในการฝึกอบรมนั้น อาจเป็นการแก้ปัญหา จัดฝึกอบรมสาหรับพนักงาน ควรมีการวิเคราะห์ความจาเป็น (Need Analysis) ในการฝึกอบรมสามารถกระทาได้โดยการสารวจ การสัมภาษณ์บุคลากรเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ โดยอาจพิจารณาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ เช่น คุณภาพของผลผลิต มาตรฐานของผลงาน เมื่อทราบความจาเป็นที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนาแล้ว ต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า มีทางเลือกใดบ้างที่สามารถสนองความจาเป็นเหล่านั้น และความจาเป็นใดบ้างที่จะต้องใช้วิธีการฝึกอบรมจึงเตรียมการฝึกอบรม ว่า ต้องการหวังผลในทิศทางไหน เพื่ออะไร วิธีใดและเมื่อไร
2
ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาบุคคลขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จาเป็นต้องมีการสนับสนุนการจัดการสื่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้าซ้อน รักษาความถูกต้องของข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทาได้โดยสะดวก ทาให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานในการเรียนรู้ และสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยา สาหรับการนาไปพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท ดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) จากัด เป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องครัวบนเครื่องบิน และผลิตชิ้นส่วนในการประกอบห้องครัวบนเครื่องบิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน มีฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานระดับฝ่ายมีหน้าที่ดูแลในส่วนของการจัดฝึดอบรมทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ บริษัท ดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเทมส์(ไทยแลนด์) จากัด จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลาพูน โดยมีการฝึกอบรมบุคคลากร เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน ให้ตรงกับมาตรฐานและความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทั้งนี้ฝ่ายฝึกอบรมยังมีหน้าที่วางแผนการฝึกอบรมให้แก่บุคคลากร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของหน้างาน และเพิ่มศักยภาพในการทางานให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม โดยจะมีการจัดทาแผนการฝึกอบรมเป็นรายปีรายเดือนและรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ฝ่ายฝึกอบรมยังต้องมรหน้าที่ในการ เตรียมห้องฝึกอบรม จัดเตรียมสื่อการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม การติดต่อวิทยากร การจัดทาแบบทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรม เพื่อทาการประเมินความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง และการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการติดตามการฝึกอบรม มาเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในงบประมาณที่จะสนับสนุนให้บุคคลากรได้รับการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับอัตราการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคคลกร
อัตราคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบและอัตราของประสิทธิภาพของการทางานหลังจากการเข้ารับการฝึกอบรม จากการที่ได้ศึกษากระบวนการทางานและขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งพบว่าได้เกิดปัญหาดังต่อไปนี้
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก