lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 44 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

โครงงานพัฒนาอาชีพ การพัฒนาระบบต้นแบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงาน

โครงงานพัฒนาอาชีพ การพัฒนาระบบต้นแบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงาน
โครงงานพัฒนาอาชีพ การพัฒนาระบบต้นแบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงาน thumbnail 1โครงงานพัฒนาอาชีพ การพัฒนาระบบต้นแบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงาน thumbnail 2โครงงานพัฒนาอาชีพ การพัฒนาระบบต้นแบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงาน thumbnail 3โครงงานพัฒนาอาชีพ การพัฒนาระบบต้นแบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมพนักงาน thumbnail 4
หมวดหมู่ โครงงานสื่อการเรียน
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 21 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!
บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
การฝึกอบรมถือเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร แต่มิใช่แนวทาง
หลักเพื่อการพัฒนาองค์กร แนวทางของการฝึกอบรมนั้นต้องสามารถดึงความสามารถและความ
ต้องการเบื้องลึกของบุคลากรออกมาให้ได้ ปัจจุบันการฝึ กอบรมเน้นย้ำเพียงการเพิ่มขีด
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานเพียงแก่องค์กรอย่างเดียว และใช้ค่าสถิติตัวเลขต่าง ๆ เป็นตัว
ประเมินความสามารถของบุคลากร หรือเก็บคำร้องเรียนของลูกค้าภายนอก มาเป็นหลักใหญ่ในการ
พิจารณาผลงาน ดังนั้น การฝึกอบรมใด ๆ ก็แล้วแต่ ต้องอยู่ภายใต้กรอบระเบียบและวิสัยทัศน์ของ
องค์กร สนองความต้องการขององค์กรเป็นส่วนใหญ่ หากไม่สอดรับแล้ว โอกาสที่หลักสูตรการ
ฝึกอบรมนั้นจะได้รับการอนุมัติจะเป็นเรื่องที่ยาก
แท้ที่จริงแล้ว ความต้องการเบื้องต้นของบุคลากรถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด เพราะการ
ฝึกอบรมที่ดีนั้น นอกจากจะพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานแล้ว ต้องสามารถที่จะขัดเกลา
จิตใจให้เกิดจิตสำนึกในการทำงาน จิตสำนึกของความมีมนุษยธรรม เกิดการพัฒนาด้านจิตใจ
ของบุคลากร ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม ของบุคลากรในทางสร้างสรรค์ แต่ในปัจจุบันเน้น
ย้ำเพียงเพื่อให้เกิดความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน เกิดความผูกพันกัน ซึ่งจะสามารถปลูกฝังหรือ
ละลายพฤติกรรมได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มเป็นทีมงานย่อย ๆ ทำงานเพื่อ
หน่วยงานของตนเอง มิได้พิจารณาถึงภาพรวมขององค์กร ประกอบกับสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร จึงมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเดิมได้สูง ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่หลาย ๆ องค์กรแก้ไม่ตก จึง
เกิดความคิดที่จะไม่สนับสนุนให้เกิดการอบรมอย่างถูกต้องในองค์กร มีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผ่าน
พ้นตามเกณฑ์ที่กฎหมายได้กำหนดไว้เท่านั้น และเพราะเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของ
องค์กร เพราะยังไม่สามารถเห็นผลการลงทุนได้ชัดเจนเท่ากับด้านการตลาดหรือประชาสัมพันธ์
2
ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาบุคคลากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมี
การสนับสนุนการจัดการสื่อการเรียนรู้อย่างเป็ นระบบ ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน รักษาความ
ถูกต้องของข้อมูลและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทำได้โดยสะดวก ทำให้ข้อมูลที่เป็น
มาตรฐานการเรียนรู้ และสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ
สำหรับการนำไปพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเพื่อให้องค์กรมี
การบริหารจัดการด้านการฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) จำกัดเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์
ที่ใช้ในห้องครัวบนเครื่องบิน และผลิตชิ้นส่วนในการประกอบห้องครัวบนเครื่องบิน ซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน มีฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานระดับฝ่าย
มีหน้าที่ดูแลในส่วนของการจัดฝึ กอบรมทั้งทางด้านทฤษฏี และปฏิบัติ ซึ่งได้รับการรับรองจาก
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้บริษัทดริสเซ่น แอร์คราฟท์ อินทีเรีย ซิสเทมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดตั้ง
เป็นศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน โดยมีการฝึกอบรมบุคคลากร เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน
ให้ตรงกับมาตรฐานและความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทั้งนี้ฝ่ายฝึกอบรมยังมีหน้าที่
วางแผนการฝึกอบรมให้กับบุคคลากร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของหน้างาน และเพิ่มศักยภาพ
ในการทำงานให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม โดยจะมีการจัดทำแผนการจัดฝึกอบรมเป็นรายปี
รายเดือนและรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ฝ่ ายฝึ กอบรมยังต้องมีหน้าที่ในการ เตรียมห้องฝึ กอบรม
จัดเตรียมสื่อการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม การติดต่อวิทยากร
การจัดทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมและแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม เพื่อทำการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง และการติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อนำข้อมูลที่ได้จาก
การติดตามผลการฝึกอบรม มาเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในงบประมาณที่จะ
สนับสนุนให้บุคคลากรได้รับการฝึกอบรมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอัตราการเข้ารับการฝึกอบรม
ของบุคคลากร อัตราคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบ และอัตราของประสิทธิภาพของการ
ทำงานหลังจากการเข้ารับการฝึ กอบรม
 
 
สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก