lnwshop logo
เจ้าของร้านค้านี้ ไม่ได้เข้าสู่ระบบเป็นระยะเวลา 42 วัน แล้ว

  

กรณีข้อมูลในหน้ารายละเอียดสินค้าไม่แสดงผล หรือข้อมูลไม่เพียงพอ

สามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อทีมงานได้ทันที

โครงงานพัฒนาอาชีพ การพัฒนาระบบการเบิกอุปกรณ์ด้วยโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ

โครงงานพัฒนาอาชีพ การพัฒนาระบบการเบิกอุปกรณ์ด้วยโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ
โครงงานพัฒนาอาชีพ การพัฒนาระบบการเบิกอุปกรณ์ด้วยโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ thumbnail 1โครงงานพัฒนาอาชีพ การพัฒนาระบบการเบิกอุปกรณ์ด้วยโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ thumbnail 2โครงงานพัฒนาอาชีพ การพัฒนาระบบการเบิกอุปกรณ์ด้วยโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ thumbnail 3โครงงานพัฒนาอาชีพ การพัฒนาระบบการเบิกอุปกรณ์ด้วยโปรแกรมประยุกต์แบบเว็บ thumbnail 4
หมวดหมู่ โครงงานฐานข้อมูล
ราคา 3,500.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 21 ก.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Share
Scan this!

บทที่ 1

บทนำ

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

            อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันค่อนข้างมาก โดยมีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยในปี 2544 การส่งออกสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิสก์คิดเป็นมูลค่า 15498 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 600000 ล้านบาท และการนำเข้าคิดเป็นมูลค่า 10847 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 200000 ล้านบาท (ที่มา : www.thaifta.com/thaifta/Portals/0/file/ascn_electronicth.doc)

            จากการประเมินของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  พบว่า จุดแข็งที่สำคัญของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปัจจุบันคือ เป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ โดยเฉพาะญี่ปุ่น ที่เข้ามาลงทุนจำนวนมากในไทยช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับไทยมีแรงงานที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ทั้งความละเอียด ประณีต ซึ่งเหมาะกับความต้องการของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  อีกทั้งประเทศไทยเริ่มที่จะพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น  ทำให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเริ่มเป็นที่ยอมรับในศักยภาพและได้รับความเชื่อถือในด้านการผลิตจากหน่วยงานและบริษัทต่างประเทศเป็นลำดับ

            ส่วนจุดอ่อนของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากการศึกษาของบริษัทพัฒนาโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น พบว่า อุตสาหกรรมของไทยขาดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ตลอดจนไม่มีความชำนาญในด้านการตลาดสำหรับผู้ประกอบการท้องถิ่น ขณะที่บริษัทที่แข่งขันในตลาดโลกได้ ส่วนใหญ่จะเป็นกิจการร่วมทุนกับต่างชาติหรือเป็นกิจการของต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทย อีกทั้งผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมนี้ มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่อนข้างรวดเร็ว ดังนั้น กิจการของคนไทยส่วนใหญ่จึงอยู่ในส่วนของการรับจ้างประกอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ ทำให้แรงงานไทยขาดโอกาสในการพัฒนาฝีมือระดับสูง นอกจากนี้ การเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมสนับสนุนกับอุตสาหกรรมหลักที่ยังมีไม่มากเท่าที่ควร ส่งผลให้การผลิตของไทยมีต้นทุนสูงขึ้น ขณะที่ปัจจุบันไทยเริ่มสูญเสียความ


ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ จีนและเวียดนาม จากการที่ค่าแรงงานเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น

            ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ จากการเปิดเสรีทางการค้าอาฟต้า (AFTA) และการรวมกลุ่มจัดตั้งเขตการค้าเสรีต่างๆ เช่น นาฟตา (NAFTA) และการที่จีนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในตลาดโลก  ส่งผลให้ผู้ผลิตไทยจะต้องปรับตัว  โดยจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต  รวมทั้งเพิ่มการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากสินค้าในตลาดและมีความหลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคากับสินค้าในตลาดล่างและยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาด           ช้าฟเนอร์เริ่มก่อตั้งที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดย Dr. Hans Schaffner ในปี 1962 ในนาม Schaffner EMV AG Luterbach มีสาขาย่อยและองค์กรการค้าร่วมอยู่ในประเทศ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น ไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

            ช้าฟเนอร์ประเทศไทย ผลิตในงานส่วนของ EMC ซึ่งประกอบด้วย    Filter Chokes pulse    transformer โดยเริ่มขึ้นในปี 1989 ซึ่งมีจำนวนคนงานมากกว่า 1000 คน และในปัจจุบันบริษัทยังได้รับส่วนแบ่งทางสัญญาในด้านอิเล็กทรอนิกส์

            ในปี 1998 ช้าฟเนอร์กลายเป็นบริษัททางการค้าที่เป็นฐานในการแลกเปลี่ยน ณ เมือง Zurich ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ช้าฟเนอร์ได้แบ่งผลิตภัณฑ์ 2 ส่วนหลักๆ คือ1. อิเล็กโตรแม็กเนติก คอมแพททิบิลิตี้(Electro-Magnetic compatibility) หรือที่เราเรียกย่อๆว่า อี.เอ็ม.ซี. (EMC) 2. ออโตโมทีฟ (Automotive) ซึ่งอิเล็กโตรแม็กเนติก คอมแพททิบิลิตี้ (Electro-Magnetic compatibility) ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ทำหน้าที่จำกัดสัญญาณรบกวนในอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีผลิตภัณฑ์จำกัดคลื่นรบกวนจะมีอายุการใช้งานนานขึ้น เพิ่มความไว้วางใจแก่ผู้ซื้อ ตลอดจนประหยัดค่าใช้จ่าย (ไม่เสียบ่อยหรือง่าย) ได้แก่ ฟิลเตอร์  โช้ค  ทรานซ์ฟอเมอร์ เป็นต้น และ ออโตโมทีฟ (Automotive )ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกหรือใช้ในการรักษาความปลอดภัยในรถยนต์ได้แก่  เสาอากาศความถี่ต่ำ (ติดที่ประตูรถยนต์)   สวิตซ์ปิด-เปิดกระจกรถยนต์ (ติดที่ประตูรถยนต์)  สวิตซ์กุญแจ (ติดที่สวิตซ์กุญแจ)  ชิ้นส่วนอุปกรณ์ตรวจจับลมยาง (ติดที่ยางรถยนต์) เป็นต้น

            ห้องเก็บอุปกรณ์ ในส่วนของจิ๊ก (JIG)  มีหน้าที่ในการควบคุมการเบิกจ่ายจิ๊ก  ให้กับพนักงานโดยเวลาพนักงานจะทำการเบิกจิ๊ก  เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าต้องมีการนำใบใบสั่งผลิต (Order) ที่ถูกออกโดยฝ่ายวางแผน (Planning)  มาทำการยื่นที่ห้องเก็บอุปกรณ์ หลังจากนั้นพนักงานที่ประจำอยู่ที่ห้องเก็บอุปกรณ์จะทำการค้นหาจิ๊กที่ต้องใช้ในงานจากหมายเลขวัสดุทางระบบจะแสดงข้อมูลจิ๊ก  ที่ต้องใช้ในการทำงาน หลังจากนั้นพนักงานจะต้องไปเอาจิ๊ก  ตามที่อยู่ที่ถูกแสดงโดยฐานข้อมูลและนำมาให้พนักงานโดยก่อนที่พนักงานจะนำไปได้ต้องมีการลงทะเบียนการยืมจิ๊ก  ก่อนว่าใครยืมไป ยืมไปวันไหน เอามาคืนเมื่อไหร่ และยืมไปใช้ใน สถานที่ที่ทำการผลิต (Cell) ไหน เป็นต้น

1.       เวลาพนักงานมีใบสั่งผลิตเข้ามาต้องมาทำการเบิกจิ๊ก ที่ห้องเก็บอุปกรณ์ และเมื่อพนักงานที่ประจำห้องเก็บอุปกรณ์ เอาจิ๊ก ให้เรียบร้อยแล้ว จะมีการลงบันทึกการยืม เช่น ชื่อ นามสกุล สถานที่ที่ทำการผลิตที่พนักงานนั้นอยู่ วันที่ยืม วันที่ส่งคืน เป็นต้น บางครั้งพนักงานทำการยืมจิ๊กแต่ไม่มีการบันทึกยืมลงในสมุดหรือพนักงานเอาจิ๊กมาคืนแล้วแต่ไม่ได้ลงสมุดก็ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครยืมไป

2.       จิ๊ก แต่ละชิ้นไม่มีสถานะบอกว่ามีอยู่บนชั้นหรือถูกยืมไปอีกทั้งหากพนักงานไปที่ชั้นแล้วไม่พบจิ๊ก  ต้องกลับมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์อีกครั้งเพื่อทำการค้นหาจิ๊กชิ้นถัดไป ทำให้เสียเวลาในการเดินไปเอาจิ๊กแต่เมื่อไปถึงที่ชั้นจิ๊กไม่อยู่บนชั้น และทำให้ไม่รู้ว่าจิ๊กชิ้นไหนหายไปบ้าง

3.       วิธีดังกล่าวนี้เมื่อต้องการทำการตรวจเช็คว่าจิ๊ก นั้นอยู่ที่ไหนก็ต้องมาเปิดสมุดบันทึกรายการยืม – คืน ทำให้เสียเวลา

4.       ไม่สามารถเช็คได้ทันทีว่าจิ๊กตัวไหนที่ถูกยืมไป จิ๊กชิ้นไหนไม่ได้นำมาคืน อีกทั้งไม่ทราบได้ทันทีว่า ใครยืม ถูกยืมไปเมื่อไหร่ และถูกยืมไปกี่ชิ้นทำให้ยากต่อการติดตามการสูญหายของตัวจิ๊กหากพนักงานไม่นำจิ๊กมาส่งคืน

            จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการนำ ระบบฐานข้อมูลแบบเว็บที่มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถเข้าใช้จากที่ไหนก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อ (Connect) กับ Internet ได้ เช่น PC Plam Pocket PC หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ องค์กรสามารถควบคุม Transaction (การซื้อขาย) ทั้งในองค์กร (Intranet) นอกองค์กร (Extranet) และ สาธารณะ (Internet) ได้ด้วยเพียงระบบเดียว อีกทั้งยังมี Graphical User Interface (GUI : ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย โดยการพัฒนาระบบมีนำการสแกนรหัสแท่งมาใช้ เพื่อให้เกิดความแม่นยำและลดข้อผิดพลาด ในการยืมและการส่งคืนจิ๊ก  อีกทั้งในระบบจะสามารถแสดงผู้ที่ยืมได้โดยการกรอก รหัสพนักงานที่ยืมไปเพื่อใช้ในการตรวจสอบเมื่อทำการยืมเสร็จสิ้นและยังสามารถตรวจเช็คได้ว่าจิ๊กชิ้นนี้ถูกยืมไปกี่ครั้งเมื่อครบตามกำหนดจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าควรจะทำการซ่อมแซมจิ๊กชิ้นนั้นๆ ระบบสามารถทำได้คือสามารถแสดงสถานะจิ๊กชิ้นนั้นถูกยืมไปแล้วหรือยังไม่ถูกยืมไป เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและง่ายต่อการติดตามจิ๊กที่อาจเกิดการสูญหายหากพนักงานไม่นำจิ๊กมาส่งคืน

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ร้านค้านี้ยังไม่ได้กำหนดวิธีการชำระเงินค่ะ กรุณา ติดต่อกับทางร้าน เกี่ยวกับรายละเอียดในการชำระเงิน
ทางร้านยังไม่ได้ทำการเพิ่มบัญชีรับเงิน กรุณาติดต่อ เจ้าของร้าน
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านprojectsidea
projectsidea
รับปรึกษาและออกแบบโครงงานทางด้าน ,(ไฟฟ้ากำลัง,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,Power electronic,ไฟฟ้าสื่อสาร , ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์, และงานออกแบบทุกชนิด(งานเครื่องกล)) สำหรับโรงงาน บริษัท นักศึกษาและบุคลทั่วไป
เบอร์โทร : 095-8653029
อีเมล : projectsz@hotmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก